Συνεντεύξεις

“Συνάντηση” – Σωτήρης Σόρογκας (02/07/2016)

Συνάντηση με τον Σωτήρη Σόρογκα
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ “Σωτήρης Σόρογκας – ζωγράφος” – ΝΕΤ
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ - Σωτήρης Σόρογκας - ζωγράφος - ΝΕΤ